{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Nog 30 vrije plaatsen

Registreren
Met Tim CARNIWEL

Locatie

NSZ
Bischoffsheimlaan 33 , 1000 Brussel

Toegangsprijs

Gratis

Deel

20 februari 2020 van 19u30 tot 22u30

Het financieel plan - E-Stox

Het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (FedNot) hebben samen een betrouwbaar elektronisch effectenregister gelanceerd.
Een effectenregister is een belangrijk fundament voor elke vennootschap.
Het vermeldt wie aandeelhouder is, hoeveel effecten hij bezit, hoe en sinds wanneer hij de effecten heeft verkregen enzovoort.
Die gegevens zijn essentieel voor de goede werking van elke onderneming: voor het bijeenroepen van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, het doorvoeren van een kapitaalverhoging, een statutenwijziging, de vereffening of in het kader van een kredietverlening enz.
Verder komt er een rechtstreekse link tussen E - Stox en het UBO - register van de FOD Financiën. Als bedrijven dat wensen, en alleen dan, worden de gegevens over de 'uiteindelijke begunstigden', onder wie de aan­ deelhouders die een participatie hebben van meer dan 25 procent, automatisch aan de FOD Financiën overgemaakt.

Programma:
19.00u. Onthaal
19.30u. Start seminarie
21.00u. Pauze
22.30u. Einde seminarie