{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Nog 15 vrije plaatsen

Registreren
Met Patrick HUYBRECHTS

Locatie

LEUVEN (HEVERLEE)
Brabantlaan 1 , 3001 Leuven

Toegangsprijs

Prijs leden: 0 € Prijs niet leden: 100 € Prijs stagiair lid: 25 €

Deel

18 november 2019 van 19u30 tot 22u30

Hervorming Wetboek Vennootschappen

Het vennootschapsrecht via 3 krachtlijnen:
- een doorgedreven vereenvoudiging: afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsdaden en tussen burgerlijke en handelsvennootschappen, nieuwe tweedeling tussen het vennootschaps- en het verenigingsrecht die in één enkel wetboek worden geïntegreerd, afschaffing van de publieke vennootschappen en beperking van de regels voorbehouden aan de genoteerde vennootschappen, beperking van het aantal vennootschapsvormen, beperken van het aantal strafbepalingen
- een verregaande flexibilisering, met aandacht voor de belangen van derden, waaronder de schuldeisers
- nieuwe rechtsregels die moeten helpen om het hoofd te bieden aan Europese evoluties en nieuwe tendensen, zoals ‘mobielere’ vennootschappen.


Programma:
19.00u. Onthaal
19.30u. Start seminarie
21.00u. Pauze
22.30u. Einde seminarie