{$lblSkipToContent|ucfirst}
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Nog 45 vrije plaatsen

Registreren
Met Roel Van Hemelen

Locatie

BRABANTHAL
Brabantlaan 1 , 3001 Leuven

Toegangsprijs

Gratis

Deel

23 maart 2020 van 19u30 tot 22u30

De managementvennootschap herboren?

Het gebruik van een vennootschap levert aanzienlijke fiscale en parafiscale voordelen op. Hieronder wordt een kort overzicht weergegeven van de verschillende vormen en de mogelijkheden.
Een managementvennootschap is in feite een vennootschap die met een andere vennootschap overeenkomt om voor deze vennootschap het management waar te nemen. Het betreft een techniek die vaak door hogere kaderleden wordt toegepast.
De managementvennootschap wordt vaak in één adem genoemd met de bestuurdersvennootschap. In plaats van een mandaat als zaakvoerder of bestuurder uit te oefenen als natuurlijke persoon wordt het mandaat door een bestuurdersvennootschap uitgeoefend. Wel moet er in dat geval nog steeds een natuurlijke persoon aangeduid worden die de “vaste vertegenwoordiger” zal zijn van de bestuurdersvennootschap voor het desbetreffende mandaat.
Eveneens nauw verwant is de consultingvennootschap. Op zelfstandige basis worden er consultingdiensten aan een andere vennootschap aangeboden. Meer en meer zien we dat personen met een specifieke ervaring via een vennootschap hun diensten aanbieden zoals bijvoorbeeld ICT-consultants, business-consultants, etc.
Alle voornoemde vennootschappen werken op dezelfde manier en vallen onder de grote noemer van“managementvennootschap(pen)”. Vaak zal het overigens ook een mengvorm betreffen; de verschillende vormen zijn niet exact af te lijnen. Allen zullen ze hun prestaties op regelmatige ogenblikken facturen aan de vennootschap aan wie ze hun diensten aanbieden.
In dit seminarie wordt er gekeken of de managementvennootschappen aan een rivival toe zijn.

Programma:
19.00u. Onthaal
19.30u. Start seminarie
21.00u. Pauze
22.30u. Einde seminarie